BGF#3

Type: Small

SeyCCAT strategic objective: Fer bann konsonmater vin pli okouran lo bann mezir lapes soutenab atraver bann mwayen tradisyonnel e osi rezo sosyal

Lead Project Partner: Allen Boniface

Summary:

Mangliye i en plant ki pous lo lakot bann pei tropik dan delo somad.  Apart ki protez lakot kont lerozyon, i osi en pepinyer pour bann diferan lespes pwason e i filtre bann debri ki larivye in anmennen e anpes li ariv lo resif, alor i osi en proteksyon pour resif ki en labita ki retenir en gran labondans pwason.

En lafore mangliye ki annan divers lespes mangliye i en landwar kle ki ed reprodiksyon bann lespes lamarin.

Lafore mangliye i en lekosistem tre konpleks me vilnerab akoz i annan plizyer fakter ki afekte son legzistans, par egzanp konblaz, polisyon, introdiksyon bann lespes anvaisan, ekstraksyon resours tel ki dibwa e derout larivyer.

Bann tel aktivite ki annan potansyel detri en lafore mangliye pe deza ganny observe dan sa labita sitye Caïman.

Menm si dan le pase in annan bokou proze k’in esey fer en lyezon ant mangliye ek ledikasyon piblik, i ankor annan en kantite travay ki bezwen ganny fer pou devlop lapresyasyon piblik pou mangliye e servis ki sa lespes i anmennen anver imen.

Nide sa proze, ki zis premye faz en pli gran proze, i pou prodwir en video 52 minit ki pou edik piblik espesyalman kominote Anse Boileau, lo lenportans e benefis en lafore mangliye, son fanksyonalite tel ki servis ki i delivre pour kominote, valer ki i kontribye dan sekter lapes, akoz ki nou bezwen aret pran li koman en sit pour zet salte. e ki lepak polisyon larivyer pe annan lo mangliye, e lo nou resif.

SeyCCAT funds:   SR 99,720

Co-financing: N/A

Duration: December 2019 – November 2020.

Project Application Form: Coming Soon

Environment and social management plan:  – Allen Boniface – ESMP_Clean_Final

THE TRAILER

Teasers